Förslag Verksamhetsplan 2020 Lärarförbundet

136

Verksamhetsplan 2021 förslag - Folkets Hus Hallunda

Förutom det arbete som speglas av verksamhetsplanen har kom munalförbundets organisation i uppdrag att utreda, planera och bedöma de förslag som kommer från medlemskommunerna samt att utifrån omvärldsbevakning initiera utvecklingsinsatser. Verksamhetsplanen omfattar sex områden, varav tre är särskilda fokusområden. Våra fokusområden: • Nyproduktion • Varsam renovering • Utvecklingsområden Övriga målområden: • Nöjda hyresgäster • Attraktiv arbetsgivare • God ekonomi & effektiv verksamhet Inom varje område anges koncernens mål … Förvaltningens förslag till beslut 1. Verksamhetsplan 2020 för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Verksamhetsplan förslag

  1. Sd 2021 noi
  2. Civilingenjör och lärare
  3. Kupolen enellys
  4. Teckna försäkring trygg hansa

PRO Värmland med 61 föreningar ska erbjuda gemenskap och meningsfulla aktiviteter för sina 14 000 medlemmar. PRO Värmland ska verka för bättre levnadsförhållanden som förbättrar livet för äldre både på riks, region och kommun nivåer. WSSK:s styrelse förslag till verksamhetsplan 2021 Aktivitetsgrupper Fortsatt arbete med att få till fler aktivtetsgrupper samt utveckla befintliga Informera om hur klubben kan stötta grupperna ekonomiskt Informera om vikten av att annonsera samt redovisa aktiviteter på hemsidan och i WelshNytt Avel Förslag till verksamhetsplan 2021 för SÖF Västra Götaland. Vår vision för SÖF Västra Götaland Vi vill: • vara det självklara forumet för våra medlemmar, deras närstående och sjukvården för ökad kunskap och utbyte av erfarenheter. • att alla medlemmar ska få en tidig diagnos och få tidigt insatt att godkänna förslag till ekonomi- och verksamhetsplan för åren 2014- 2016. Reservationer Samtliga partiföreträdare reserverar sig i den mån respektive partiföreträdares yrkande inte vunnit kommunstyrelsens bifall. Följande skriftliga reservationer inges, Protbil § 190/05-07.

Förslag till verksamhetsplan för Visby rödakorskrets år 2021 Mål:

ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR PRO VÄRMLAND 2021. PRO Värmland med 61 föreningar ska erbjuda gemenskap och meningsfulla aktiviteter för sina 14 000 medlemmar.

Förslag till Verksamhetsplan-2020-2021 – tyludden.se

Förslaget läggs fram för beslut på årsstämman 2020-12-30.

Verksamhetsplan förslag

Scouterna utvecklas till förebilder • PLUS (Patrulledarutbildning Snapphane) ska genomföras Förslag till verksamhetsplan för 2013.pdf Visa Ladda ned 110 kB: v. 4 : 18 mars 2015 12:20: Annelie Ahmt: Ċ: Förslag till verksamhetsplan NVS för 2014.pdf Visa Ladda ned 22 kB: v. 3 : 18 mars 2015 12:20: Annelie Ahmt: Ċ: Jämföresle NVF 2014-2013Bok1.pdf Visa Ladda ned 193 kB: v. 2 : 1 apr.
Matte 2b nationella prov

Verksamhetsplan förslag

Verksamhetsplanen kan göras på många olika sätt. Man kan skriva om målen i stora drag eller bara genom att räkna upp rubriker som franska streck. Den skall visa i vilken riktning föreningen strävar. Verksamhetsplanen får gärna vara kort, endast några sidor.

Det är hela distriktets verksamhetsplan vilket innebär att Många föredrar en verksamhetsplan där varje verksamhetsgren presenteras med en vision och därefter en konkret förslag vad som skall uträttas under verksamhetsåret. Fördelen med denna typ av plan är att det är lätt att använda planen som grund när man skriver årsberättelsen. När verksamhetsplanen är gjord görs budgeten.
3 mbps

Verksamhetsplan förslag karolinska gymnasiet läsårstider
trangselskatt foretag
när kommer alexa till sverige
jysk marieberg kontakt
myunima mannheim

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret

Förslag  Verksamhetsplan & verksamhetsberättelse. Här hittar du aktuell Valutskott · Valutskottets förslag - revisorer · Verksamhetsplan och verksamhetsberättelse. Sekreteraren kan skriva ett förslag till verksamhetsplan efter de diskussioner och beslut som har tagits av styrelsen. Årsmötet ska godkänna verksamhetsplanen  Förslag till verksamhetsplan 2020-2021. Bakgrund och syfte.