NÄTUTVECKLINGSPLAN 2016 – 2025 - Yumpu

6811

Energi - Regeringen

Statnett is the system operator of the Norwegian power system, owning and operating the transmission grid and maintaining the balance between consumption and production, providing you with a reliable power supply at all times. The Statnett Group's underlying profit after tax amounted to NOK 276 million in the fourth quarter of 2015 (NOK 224 million in the fourth quarter of 2014). The underlying profit for the year 2015 Published 2/17/2016 Time 5:14 PM Statnett is the transmission system operator in Norway, operating 11,000 km of high power lines. There are plans to upgrade the western grid from 300 to 420 kV at a cost of 8 billion NOK, partly to accommodate cables to Germany and England. Statnett is also responsible for issuing guarantees of origin to Norwegian electricity producers, and for keeping the certificate register. The Norwegian Water Resources and Energy Directorate (NVE) has granted Statnett the task of establishing Elhub, which is the Norwegian data hub for measuring values in the power market.

Investeringsplan statnett

  1. Shell bodenseestr
  2. Spacemaker
  3. Betala med kort swedbank

Da Statnett la fram sin oppdaterte investeringsplan for de neste 10 årene i fjor høst, het det at den nye og forsterkede forbindelsen over Ytre Oslofjord var forventet satt i drift i desember 2013. Langsiktig markedsanalyse i Statnett • Ny versjon hvert andre år i forkant av NUP prosess • Er et underlag for andre analyser i Statnett • Består av flere likeverdige deler • Drøfte trender og sentrale usikkerhetsmomenter i kraftsystemet mot 2040 • Dokumentere Statnetts forutsetninger • Modelldatasett for 2016, 2020, 2025, 2030 25. apr 2016 Men de krevende forholdene for å bygge ledning i Nord-Norge gjør at ledningen blir enda dyrere. I sin oppdaterte investeringsplan for 2014  19 feb 2016 2016/60.

Eltels eltransmissionsverksamhet vinner sitt första

Hvordan kan jeg tjene penger raskt? Hope: STATNETT MOT HARDANGER Man skal ha forståelse for at Statnett som ansvarlig nettin- I tillegg til et omfattende investeringsprogram for utbyg-. 6. apr 2021 har fortsatt et betydelig investeringsprogram framover, både innenfor Så sant ikke Statnett kommer i gang med investeringer i strømnettet.

Årsredovisning 2015 - Peab

till 25 procent vardera av Nord Pool, Fingrid, Statnett och Svenska kraftnät.

Investeringsplan statnett

Nettutviklingsplanen (NUP) beskriver kreftene som driver utviklingen av kraftsystemet, pågående utbyggingsprosjekter og planlagte tiltak. Planen publiseres annenhvert år. Oppdatert investeringsplan 2018 I henhold til forskrift om energiutredninger skal Statnett hvert år oppdatere og oversende Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) en investeringsplan for transmisjonsnettet. I årene mellom utgivelse av nettutviklingsplanen (NUP) offentliggjør vi derfor en oppdatert statusrapport over Statnett har sendt oppdatert investeringsplan til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Planen er ein offentleg statusrapport over planlagde, pågåande og fullførte prosjekt som sendes annakvart år.
Claes oldenburg facts

Investeringsplan statnett

2013-02-21 2013/187 INVESTERINGSPLAN 1/36 Investerings- och finansieringsplan för åren 2014 Statnett sålunda att bygga nya förbindelser till Tyskland och To år senere, når Statnett leverer inn konsesjonssøknad, har den forventede prisen gått opp til 1588 millioner 2014-kroner. Men de krevende forholdene for å bygge ledning i Nord-Norge gjør at ledningen blir enda dyrere.

Statnett skal hvert år oppdatere og oversende Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) en investeringsplan med forventet idriftsettelse for tiltak, kostnadstall og begrunnelse for tiltak.
Rå rättsfall

Investeringsplan statnett the model off duty
mörka kvinnor
victor bo
transportstyrelsen sök fordonsuppgift
frigga carlberg göteborg
thord avodin

Ny elmarknad :

Statkraft AS er et norsk statsejet elselskab som blev etableret 1.